Miksi osallistua ammattiosaston kokouksiin ja toimintaan?

1.1.2019

Katso linkki yllä.

Mikä on ammattiosaston tärkein tehtävä?

Ehdottomasti paikallinen edunvalvonta. Ammattiosasto jakaa tietoa jäsenille ajankohtaisista asioista ja toimii jäsenten äänitorvena liittoon ja työnantajiin päin.

Miksi kannattaa osallistua ammattiosaston toimintaan?

 Mukaan tulemalla pysyy kärryillä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työpaikalla. Kun on tietoa, osaa toimia oikein. Tarjolla on myös vertaistukea muilta sähköliittolaisilta. Ammattiosaston kautta voi vaikuttaa jopa työtehtäviinsä ja työpaikan käytäntöihin.

Joutuuko ammattiosastossa vastuutehtäviin, jos osallistuu kokouksiin?  Ei ole pakko ottaa vastaan tehtäviä. Mukaan tarvitaan myös osallistujia, jotka kertovat näkemyksiään. Osallistumalla voi myös vaikuttaa tulevaan toimintaan.

Pitääkö ammattiosaston järjestää nuorille ja työhuonekunnille omia tapahtumia?

Jotkin ammattiosastot järjestävät, esimerkiksi hemmottelu-, pitsa- ja leffailtoja, joissa puhutaan myös työelämän asioista. Nuorille oman toiminnan järjestäminen ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Tärkeintä on se, että kaikkien tarpeet huomioidaan. Tarvitaan jäsen- ja teemailtoja mutta myös virkistystä.

Lainattu osittain lähi-ja perushoitaja liitonlehdestä 11/2018.